مجسمه 70 ساله امیرکبیر حبس در جعبه فلزی

سرنوشت دارالفنون و مجسمه بنیانگذارش به هم گره خورد

مجسمه 70 ساله امیرکبیر حبس در جعبه فلزی

نه تنها دارالفنون امیرکبیر سال هاست، رویای همکاری آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی برای مرمت و بازسازی را می بیند، بلکه مجسمه امیرکبیر هم در این انتظار شریک است. این مجسمه که قدمت آن به 70 سال می رسد، در جعبه ای فلزی زندانی و به گوشه ای از ساختمان انداخته شده، تا شاید روزی دارالفنون مرمت شود و در فضای این مجموعه تاریخی به نمایش درآید.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …