جغرافیا، قومیت و تجربه مشترک تاریخی اساس تقسیمات کشوری

رضا دبیری نژاد، کارشناس میراث فرهنگی :

جغرافیا، قومیت و تجربه مشترک تاریخی اساس تقسیمات کشوری

این روزها با مطرح شدن موضوع مصوبه جدایی بخش‌هایی از شهرستان پارسیان، بحث‌های متعددی شکل گرفته است. کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند که درباره این مسئله می‌توان، نگاهی هم به مباحث میراث فرهنگی داشت. رضا دبیری‌نژاد، کارشناس میراث فرهنگی در این باره  می‌گوید: «دانش میراث فرهنگی امروز راهگشای بسیاری از مسایل روز جامعه است.»

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …