مرگ ناگهاني بلوط

  ایرانگرد نیوز: در حالي که رييس جديد سازمان جنگل ها، احياي جنگل هاي زاگرس را از مهم ترين برنامه ها در دوره تازه اين سازمان عنوان مي کند، از زاگرس خبر مي رسد که رويشگاه هاي اين منطقه بيش از پيش در مسير نابودي قرار دارند. «مرگ ناگهاني بلوط»، معضلي است که در حال حاضر 20 درصد بلوط زارهاي زاگرس را تحت تاثير قرار داده است.

«هومان خاکپور»، کارشناس منابع طبيعي و ديده بان طبيعت بختياري در مورد وضعيت کنوني جنگل هاي بلوط به لحاظ خشکيدگي به CHN گفت: «به طور تقريبي از حدود 5 سال پيش بحث خشکيدگي و زوال جنگل هاي زاگرس مطرح شد. اين مشکل ابتدا در مورد گونه بلوط مطرح بود که تحت عنوان مرگ ناگهاني بلوط يا زوال بلوط در دستور کار دستگاه هاي متولي قرار گرفت.»

اين معضل يعني زوال يا مرگ ناگهاني بلوط بيش از 20 درصد بلوط زارهاي استان چهارمحال و بختياري را تحت تاثير قرار داده است.

اما بلوط ها تنها قربانيان نيستند کما اين که در حدود 60 درصد از گون زارهاي منطقه نيز دچار اين بحران شده اند. خاکپور در اين باره مي گويد: «متاسفانه اخيرا نتايج پژوهش هاي منتشر شده از سوي مرکز تحقيقات منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري حکايت از درگيري بيش از 60 درصد گون زارهاي استان با اين پديده ناگوار را دارد که به طور قطع وضعيت بوته زارهاي باقي رويشگاه ها نيز به همين نحو است.»

اما در حالي که هنوز هيچ تحقيق مدون و هدفمندي در مورد عوامل نابودي سريع السير رويشگاه هاي زاگرس انجام نشده است، خاکپور يکي از عوامل مهم در اين زمينه را هجوم ريزگردهاي عربي مي داند با اين توضيح که: «براساس تحقيقات پراکنده اي که به صورت موردي در استان هاي درگير پديده ريزگردهاي عربي مانند چهارمحال و بختياري، ايلام، کرمانشاه و فارس انجام شده، علت هاي مختلفي براي بروز اين پديده در جنگل هاي زاگرسي اعلام شده است که گفته مي شود يکي از مهم ترين علل وقوع اين پديده خسارت زا، ريزگردها هستند.»

به اعتقاد خاکپور، ريزگردها علاوه بر خسارت ها و مشکلاتي که در حوزه سلامت شهروندان و جوامع بيش از 20 استان کشور به جاي مي گذارد بدون شک موجب اختلال در وضعيت فيزيولوژيکي درختان، درختچه ها و بوته هاي زاگرس شده و به دنبال آن ضعف فيزيولوژيکي بر روي اين گونه هاي گياهي ايجاد کرده و تا بستر استقرار و طغيان آفات و بيماري ها در اکوسيستم هاي جنگلي و مرتعي را فراهم کند. اين بدان معناست که ريزگردها به عنوان عامل اوليه شرايط را براي طغيان و فعاليت آفات و بيماري ها و سوسک چوبخوار به عنوان عوامل ثانويه فراهم مي کند.


Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …