ایرانگرد نیوز

مدرسه صدر جلوی چشم مردم و مسئولان پاساژ می‌شود+ عکس

تخلف در بازار تهران در سکوت جمعی

مدرسه صدر جلوی چشم مردم و مسئولان پاساژ می‌شود+ عکس

بار دیگر بلندمرتبه‌سازی تجاری به بافت تاریخی زخم می‌زند. مدرسه صدر پاساژ می‌شود و حریم مسجد امام خمینی در هم می‌شکند. مسئله اینجاست، این ساخت و سازها چند سال است که جلوی چشم مسئولان و رهگذاران در حال انجام است اما به نظر می‌رسد، کمتر کسی می‌تواند، باور کند که چنین تخلفی بدون هیچ هراسی از قانون درست در دل بازار تهران انجام می‌شود.

خروج از نسخه موبایل