ایرانگرد نیوز

اداره میراث فرهنگی کهگیلویه و بویر احمد نیازمند مدیر است

نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد:

اداره میراث فرهنگی کهگیلویه و بویر احمد نیازمند مدیر است

 

دو تن از نمایندگان استان کهگیلویه و بویر احمد از این که اداره میراث فرهنگی و گردشگری این استان توسط سرپرست اداره می شود انتقاد می کنند. آنها می گوید: بهبود وضعیت میراث فرهنگی و گردشگری استان نیازمند انتصاب مدیری دلسوز است. منتظریم با انتصاب رئیس برای این هر چه سریعتر تکلیف میراث فرهنگی استان مشخص شود.

خروج از نسخه موبایل