معرفی برگزیدگان ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوان

به گزارش ایرانگرد نیوز، در مراسم پایانی ششمین دو سالانه هنرهای تجسمی جوان برگزیدگان بخش های مختلف این جشنواره به شرح ذیل معرفی شدند:
بخش ویدئو آرت
لوح تقدیر و جایزه نقدی 10 میلیون ریالی به طور مشترک به یاسمن حسنی و مرجان خرم گل‌کاران از تهران اهدا شد.
بخش فتوآرت
لوح تقدیر و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی به طور مشترک به رویا کاظم‌زاده از تهران، مسعود رضایی از خوزستان و علیرضا بندی گلستانی از خراسان رضوی اهدا شد.
بخش حجم
لوح تقدیر رتبه سوم و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی به فاضلی مصلی نژاد از تهران، لوح تقدیر رتبه دوم و جایزه نقدی 30 میلیون ریالی به سمانه آهن‌چی از یزد، لوح تقدیر رتبه اول و جایزه نقدی 40 میلیون ریالی به فرزانه وزیری‌تبار از یزد اهدا شد.
بخش کاریکاتور با موضوع بحران
لوح تقدیر رتبه سوم و جایزه نقدی 10 میلیون ریالی به سجاد رافعی از خوزستان، لوح تقدیر رتبه دوم و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی به محمدحسین اکبری سیستانی از فارس، لوح تقدیر رتبه اول و جایزه نقدی 30 میلیون ریالی به مجتبی حیدرپناه از فارس اهدا شد.
بخش کاریکاتور با موضوع چهره
لوح تقدیر رتبه سوم و جایزه نقدی 10 میلیون ریالی به علیرضا باقری از گلستان، لوح تقدیر رتبه دوم و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی به نسرین عبدالشیخی از فارس، لوح تقدیر رتبه اول و جایزه نقدی 30 میلیون ریالی به آرش فروغی از لرستان اهدا شد.
بخش تصویرسازی
لوح تقدیر رتبه سوم و جایزه نقدی 10 میلیون ریالی به فرهاد مفوز از تهران، لوح تقدیر رتبه دوم و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی به سمانه مطلبی سلوط از تهران، لوح تقدیر رتبه اول و جایزه نقدی 30 میلیون ریالی به مرجان آهوپارو از تهران اهدا شد.
بخش پوستر
لوح تقدیر رتبه سوم و جایزه نقدی 10 میلیون ریالی به محمدصابر شیخ رضایی از تهران، لوح تقدیر رتبه دوم و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی به ابراهیم کاشانی از تهران، لوح تقدیر رتبه اول و جایزه نقدی 30 میلیون ریالی به امیر انعامی از تهران اهدا شد.
بخش طراحی
لوح تقدیر رتبه سوم و جایزه نقدی 10 میلیون ریالی به مهری ندریان، لوح تقدیر رتبه دوم و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی به مصطفی ترابی میرزایی از یزد، لوح تقدیر رتبه اول و جایزه نقدی 30 میلیون ریالی به محمدعلی عدیلی از مازندران اهدا شد.
بخش نقاشی‌خط
لوح تقدیر رتبه سوم و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی به شراره خدایار از اصفهان، لوح تقدیر رتبه دوم و جایزه نقدی 30 میلیون ریالی به مریم حدادی از زنجان، لوح تقدیر رتبه اول و جایزه نقدی 40 میلیون ریالی به عباس سیف آبادی از تهران اهدا شد.
بخش نقاشی
لوح تقدیر رتبه سوم و جایزه نقدی 20 میلیون ریالی به احد قدیری از آذربایجان شرقی، لوح تقدیر رتبه دوم و جایزه نقدی 30 میلیون ریالی به طاهره کاویانی از مازندران اهدا شد. در این بخش هیأت داوران اثری را حائز رتبه اول ندانست.

 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …