ایمنی حمل و نقلی در رفاه می‌گنجد


یک کارشناس ارشد صنعت حمل و نقلی :

ایمنی حمل و نقلی در رفاه می‌گنجد

در حالی طی چند روز گذشته وزارت راه و شهرسازی پس از ۴۰ روز برای علت سانحه آزادراه تهران ـ قم گزارشی منتشر کرد که یک کارشناس معتقد است ایمنی حمل و نقلی ایران در رفاه می گنجد و اگررفاه در همه فاکتورهای حمل و نقلی نهادینه شود سوانح کاهش خواهد داشت.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …