ذائقه سازی برای میراث ناملموس نهفته در عروسک‌های بومی

ذائقه سازی برای میراث ناملموس نهفته در عروسک‌های بومی

همواره انواع عروسک‌های پلاستیکی از کشورهای مختلف در بازارایران عرضه می‌شود و رقابت را برای عروسک‌های اصیل و دست سازکشورمان دشوار کرده است، این درحالی است که مردم بومی مناطق مختلف ساخت عروسک‌های را در دست دارند که به نوعی گویای حافظه تاریخی و میراث ناملموس کشورمان است. درک نقاط زیبایی شناسانه این عروسک‌ها نیازمند ذائقه سازی در عموم جامعه است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …