ديپلماسي دريايي راه‌حل حفظ محيط زيست خزر

به گزارش ایرانگرد نیوز، مورالي در مراسم دهمين سالگرد امضاي کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر (کنوانسيون تهران) گفت: قبل از سال 1991 ميلادي توافق نامه‌هايي غير الزام آور وجود داشتند که نتايج خوبي از آن حاصل نشد اما کنوانسيون تهران توانست با يک برنامه جامع براي حفظ و حراست جمعيت ساکنان منطقه خزر وارد عمل شودو کشورهاي داخلي درياي خزر را براي اين امر بسيج کند و سازمان ملل و UNDP نيز به عنوان يک نهاد بين المللي در کنار اين کنوانسيون خواهد بود و با ايران در اين زمينه همکاري خواهد کرد.

وي با بيان اينکه بايد يک ديالوگ منطقه‌اي در خصوص حفظ محيط زيست ايجاد کنيم افزود: اين کنوانسيون هدفش نه تنها حفظ محيط زيست درياي خزر بلکه هدفش احيا و پاسداري از محيط زيست دريايي است و در چهارمين نشست اين کنوانسيون سند الزام آور حقوقي مبني بر گزارش دهي کشورها در خصوص فعاليت‌هاي محيط زيست به امضا رسيد.

معاون دفتر عمران ملل متحد در تهران با بيان اينکه محيط زيست درياي خزر شکننده و در معرض تهديد است افزود: اين منطقه داراي تنوع زيستي و اقليمي بسيار است بر اين اساس نيازمند توجه آني و هماهنگ کشورهاي عضو با اجراي متعهدانه ماده‌هاي کنوانسيون براي حفظ و حراست از اين منطقه هستيم.

به گزارش ايسنا در ادامه اين مراسم نيز فرتيس شلينگ من، مشاور ارشد دبيرخانه موقت کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر به سخنراني در خصوص عمليات اجرايي و اهميت اين کنوانسيون پرداخت و گفت: دبيرکل سازمان ملل با استقبال از اين کنوانسيون، امضاي ‌کشورهاي حوزه درياي خزر در سال 2003 ميلادي را باعث ثبات در منطقه دانست و امروز که 10 سال از اجراي آن مي‌گذرد توانسته‌ايم بسياري از معضلات را در حوزه درياي خزر برطرف کنيم اما تهديداتي هنوز وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته و بر اساس چهار پروتکل تنوع زيستي، مبارزه با آلودگي نفتي، ارزيابي از تاثيرات محيط زيستي و مقابله به آلودگي‌هاي مستقر در زمين بايد رفع شود.

وي با بيان اينکه کنوانسيون تهران يک حوزه بازي مجزا نيست بلکه يک مسئوليت مشترک کشورهاي عضو است اظهار کرد: در سال 2014 بايد نهادهاي مربوط به اين سازمان را نهايي کنيم و براي آن نيازمند تغييرات جديد هستيم که در اين خصوص تمام نهادهاي شيلات، کشتيراني، شهري و توريستي بايد بر روي آن سرمايه‌گذاري و ظرفيت سازي کنند.

شلينگ من با اشاره به اينکه دبيرخانه کوچکي در ژنو براي کنوانسيون وجود دارد گفت: براي آنکه فرايند انتقال دبيرخانه از ژنو به يکي از کشورهاي منطقه صورت بگيرد، نيازمند مقدمات و يکسري توافقات بين کشورهاي عضو هستيم و در سال 2014 ميلادي در ترکمنستان اين تصميم نهايي شود.

به گزارش ایرانگرد نیوز، در ادامه اين مراسم اورخان زينال اف، مدير امور انرژي و محيط زيست اکو نيز در سخناني گفت:‌ ما امروز شاهد اين هستيم که محيط زيست درياي خزر به خاطر فعاليت‌هاي صنعتي آلوده مي‌شود و اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد. هدف اين کنوانسيون فقط حفظ و حراست از درياي خزر نيست بلکه احيا و بهره برداري صحيح از منابع اني دريا نيز مي‌باشد.

وي با بيان اينکه از آنجايي که چهار عضو از پنج عضو اين کنوانسيون عضو سازمان اکو هستند، ابرازاميدواري کرد که سازمان اکو بتواند در جهت تحقق اهداف اين کنوانسيون همکاري‌هاي لازم را داشته باشد و در اولين نشست محيط زيستي اکو که سال 2011 ميلادي برگزار شد، توجه ويژه‌اي به کنوانسيون تهران و درياي خزر در برنامه‌هاي اصلي اين نشست بود.

به گزارش ايسنا در پايان اين مراسم نمايندگان سفارتخانه‌هاي آذربايجان، قزاقستان، روسيه و ترکمنستان به سخنراني پرداختند و بر حفظ منابع طبيعي و محيط زيست درياي خزر و پالايش و پاکسازي سواحل اين دريا از آلودگي‌هاي نفتي و محدوديت‌هاي فعاليت‌هاي صنعتي در درياي خزر تاکيد و همکاري کشورهاي خود را براي اجراي هرچه بيشتر اهداف اين کنوانسيون اعلام کردند.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …