مشاور فرهنگ و معارف اسلامی سازمان سینمایی حکم گرفت

به گزارش ایرانگرد نیوز، با حکم دکتر حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی، علی اصغر سعادتی مطلق به سمت مشاور فرهنگ و معارف اسلامی سازمان سینمایی منصوب شد.

 
در متن حکم علی اصغر سعادتی مطلق آمده است:

 
ظرفیت های سترگ فرهنگ اسلامی و تلاش برای ارائه الگویی عینی از معارف نورانی و آموزه های روح بخش دین مبین اسلام و سیره و سلوک معصومین (ع) راهگشا و ضامن سعادت و نیک فرجامی جوامع انسانی در تمام ابعاد است.

 
با هدف تثبیت و تحكیم هرچه بیشتر بن مایه های معرفتی در زیر ساخت های فكری سینمای ایران و حسن ارتباط بین محافل دینی و سینمایی جنابعالی را به عنوان مشاور فرهنگ و معارف اسلامی منصوب می كنم.

 
 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …