جنگ، کابوس محیط زیست

تاکید دوباره بر پیشگیری از تخریب محیط زیست در درگیری ها

جنگ، کابوس محیط زیست

6 ام نوامبر هر سال، روز جهانی پیش‎گیری از تخریب محیط زیست در جنگ و کشمکش‎های نظامی گرامی داشته می شود. با این حال جنگ هنوز در جای جای جهان محیط زیست و سلامت را هدف قرار می دهد.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …