بناهای فرهنگی و تاریخی همانند مدرسه هستند

در یادداشت محمدعلی نجفی رییس سازمان میراث‌فرهنگی مطرح شد:

بناهای فرهنگی و تاریخی همانند مدرسه هستند

رییس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در یادداشتی به تعامل دوسویه بناهای فرهنگی و مدارس اشاره کرد و پل ارتباطی بین آموزه‌های نظری و ذهنی با آموزه‌های عملی و مهارتی این مراکز را ضروری قلمداد کرد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …