ایرانگرد نیوز

امیدهای تازه برای افزایش بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

پس از حضور محمد علی نجفی در کمیسیون فرهنگی مجلس؛

امیدهای تازه برای افزایش بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

حضور محمد علی نجفی در کمیسیون فرهنگی مجلس نهم باعث شده تا خبرهای امیدوار کننده‌ای درباره افزایش بودجه میراث سازمان فرهنگی و گردشگری از میدان بهارستان به گوش برسد.

خروج از نسخه موبایل