خصوصی‌ساری؛ بالاخره سازمان یا بخشی از آن؟
خصوصی‌ساری؛ بالاخره سازمان یا بخشی از آن؟

وقتی رئیس یک سازمان حاکمیتی بدون اطلاع از روند خصوصی‌سازی سخنانی را عنوان می‌کند که منجر به ابهام و در نهایت شفاف سازی می‌شود نه تنها خود بلکه تمامی فعالان این حوزه را درگیر یک مشت ادعا کرده است.طبق اصل 44 قانون اساسی هرگز نمی توان یک سازمان حاکمیتی را خصوصی کرد فقط بخشی از تصدی‌گری آن را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد.مسئله‌ای که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هنوز بر آن واقف نیست.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …