گرمابه سلمان هم به سرنوشت مسجداش دچار شدتخریبی دیگر در تهران


گرمابه سلمان هم به سرنوشت مسجداش دچار شد

گرمابه سلمان، خیابان 17 شهریور هم برای همیشه از خاطره تهرانی‌ها پاک شد. تخریب این حمام بار دیگر داغ تخریب‌های زنجیره‌ای تهران را تازه کرد. تخریب‌هایی که پشت سر هم اتفاق می افتد و دیگر نمی‌توان حتی به تک بناهای ارزشمند در میان خیل کثیر ساخت و سازها امیدوار بود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …