شوک دوباره به گردشگری نیمه جان مصرناآرامی‎های تازه برای گردشگری مصر چه معنایی دارد


شوک دوباره به گردشگری نیمه جان مصر

درحالی که امید می رفت درماه‎های گذشته تعدد گردشگران مصر به وضعیت 2010 یعنی جذب 14 میلیون گردشگر برسد، حوادث اخیر سبب ترس گردشگران و یاس فعالان گردشگری شده است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …