سازسازی هنوز جزو مشاغل سخت نیست

سازسازی هنوز جزو مشاغل سخت نیست

در حالیکه تنفس مداوم سم سیانور و آرسنیک جان سازندگان سازهای ایرانی را می‌گیرد هنوز این حرفه در تقسیم بندی مشاغل جزو مشاغل سخت به حساب نمی‌آید و سهم نهادهای متولی در حمایت از آنها تنها بیمه است. در عوض سازندگان سازهای ایرانی ملزم به رعایت کردن نکاتی هستند که نهادهای متولی برایشان تعیین می‌کنند.

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …