انتصاب های سازمان میراث فرهنگی قابل دفاع است

سخنگوی فراکسیون گردشگری با اشاره به انتصاب جدید در سازمان میراث:

انتصاب های سازمان میراث فرهنگی قابل دفاع است

سخنگوی فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس نهم درباره انتصاب مرتضی رحمانی موحد در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: اگرچه در کشوری زندگی می کنیم که نقش سیاست در همه امور برجسته است، اما انتصاب های سازمان میراث فرهنگی در کل قابل دفاع هستند.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …