انجمن علمی باستان‌شناسی ایران خواهان تعلیق پرونده چوگان در یونسکو شد

انجمن علمی باستان‌شناسی ایران خواهان تعلیق پرونده چوگان در یونسکو شد

 

باستان‌شناسان ایرانی در اعتراض به ثبت چوگان توسط کشور آذربایجان اعتراض خود را اعلام و اقدام به انتشار بیانیه کردند. در این بیانیه آمده است؛«با اینکه انجمن علمی باستان‌شناسی ایران به‌نمایندگی از مردم ایران احترامی ویژه برای فرهنگ، پیشینه و تاریخ مشترک ایران و آذریایجان قائل است اما اعتراض خود را نسبت به کاندیداتوری بازی چوگان به‌عنوان میراث‌ ناملموس آذربایجان بدون درنظر گرفتن کشورهای مشترک اعلام می‌کند».

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …