آئین ایرانی اسلامی

هزار آئین ایرانی در آئینه محرم رخ عیان می‌کند

آئین ایرانی اسلامی

حضور هزاره ایرانیان در پاسداشت آئین‌ها سبب شده که حتی رسوم وارداتی هم به این کشور شمایلی ایرانی به خود گیرند. مردم ایران باستان که خود همواره محمل صدور آئین‌های تاثیرگذار به جهانیان بودند و نمونه‌ای چون نوروز گواه آن است، در طول تاریخ به واسطه التقاط با تمدن‌های دور و نزدیک‏، پذیرای آداب و سننی شدند که اکنون با حفظ اصول، آنها را به شیوه‌ای کاملا ایرانی برپا می‌کنند. از جمله مهمترین این آداب آئین‌های اسلامی است و از میان آئین‌های اسلامی، مراسم سوگواری محرم بیشتر جلوه می‌کند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …