دیوان عدالت اداری موضوع تشکیل شورای صنفی پخش نمایش خانگی را بررسی می کندبه دنبال بی توجهی رییس سازمان سینمایی و با درخواست اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران


دیوان عدالت اداری موضوع تشکیل شورای صنفی پخش نمایش خانگی را بررسی می کند

موضوع تشکیل شورای صنفی پخش شبکه نمایش خانگی کشور از سوی رییس دیوان عدالت ادرای جهت بررسی های بیشتر به دفتر معاونت هیات عمومی دیوان ارجاع شد.

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …