بزرگ‎ترین ساختمان جهان درچین افتتاح شددر ادامه رقابت شتابزده چین و امارات برای جبران عقب ماندگی‎های فرهنگی


بزرگ‎ترین ساختمان جهان درچین افتتاح شد

با افتتاح بزرگ‎ترین ساختمان جهان به نام مرکز جهانی قرن قرن‎نو ‘دورتازه‎ای ازرقابت چین و امارات برسر جبران بدنامی و عقب ماندگی فرهنگی،از طریق کسب عنوان بزرگترین‎های جهان، آغاز شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …