نشست شهروندی در گردشگری برگزار می شود

نشست شهروندی در گردشگری برگزار می شود

دانشگاه علم و فرهنگ بعد از برگزاری سلسله نشست های تخصصی«سفرهای نوروزی بایدها و نبایدها» در صدد برگزاری نشست هایی برای بررسی نقش شهروندی در گردشگری است.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …