شورای فنی استان مازندران به دنبال صدور مجوز مرکز تجاری آرامش رفت!به‌دنبال تعلل کمیته فنی میراث‌فرهنگی تهران؛


شورای فنی استان مازندران به دنبال صدور مجوز مرکز تجاری آرامش رفت!

ساخت مجتمع تجاری آرامش در مقابل باغ 33 هکتاری و حریم 4 اثر تاریخی رامسر درحالی اعتراض کارشناسان میراث‌فرهنگی را برانگیخت که سازندگان این مرکز تجاری به ارتفاع 5/8 متر اکتفا نکرده و درصدد اخذ مجوز در ارتفاع 15 متری هستند. در این میان اما تعلل کمیته و شورای فنی تهران سبب شده که شورای فنی استان مازندران با تهیه صورت‌جلسه و جمع‌آوری امضا از دو تن از کارشناسان شورای فنی تهران و دیگر کارشناسان استان مازندران مجوز ساخت این مرکز تجاری را صادر کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …