آثار باستانی سرخپوستان امریکا سر از مصر درآورد
آثار باستانی سرخپوستان امریکا سر از مصر درآورد

5 اثر ربوده شده از آثار باستانی دو کشور پرو و اکوادور که سراز مصر درآورده بودند، به مقامات این دوکشور بازگردانده شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …