ایرانگرد نیوز

سازمان هواپیمایی کشوری؛ متهم خوشحال
سازمان هواپیمایی کشوری؛ متهم خوشحال

صنعت هوایی دنیا هر روز بیش از دیروز در حال پیشرفت است اما صنعت هواپیمایی ایران هنوز در ترجمه ضمیمه‌‌هایش از دنیا عقب مانده . این در حالی است که این سازمان با افتخار خبر از تصویب ضمیمه پنجم پیمان شیکاگو را می‌دهد دریغ از این که دو سال پیش باید 18 ضمیمه ایکائو ترجمه و به تصویب هیات وزیران می‌رسید.

خروج از نسخه موبایل