۱۰۰ روز کشمکش بر سر معاونت گردشگری

۱۰۰ روز کشمکش بر سر معاونت گردشگری

ضرب‌الاجل ۱۰۰ روزه دولت در حوزه گردشگری در کشمکش معرفی معاون جدید سپری شد. در نهایت قرعه این معاونت به نام شخصی از وزارت خارجه درآمد تا داستان ۱۰۰ روزه گردشگری حداقل معرفی معاون جدید را با خود همراه داشته باشد.

Check Also

برگزاری رالی تور گردشگری تهران- شمال

کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی با همکاری انجمن موتورسواری و اتومبیل‌رانی ورزش کارگری، رالی تور تفریحی، …