تهیه فهرست میراث ناملموس در خطر مصادره

تهیه فهرست میراث ناملموس در خطر مصادره

مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی از تهیه فهرست میراث ناملموس در خطر مصادره کشورهای همسایه و ارسال این فهرست به یونسکو خبر داد.

فرهاد نظری  ضمن اعلام این خبر گفت: برای جلوگیری از تکرار اتفاقی که برای چوگان افتاد، فهرستی از میراث ناملموسی که در خطر مصادره از طریق کشورهای همسایه هستند تهیه و به یونسکو ارسال می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این فهرست توسط کمیته تخصصی میراث ناملموس تهیه و تکمیل خواهد شد، اظهار داشت: تهیه فهرست میراث ناملموس در خطر مصادره یکی از مهمترین الویت‌های ما در دفتر ثبت آثار است.
نظری ادامه داد: پس از تهیه فهرست میراث ناملموس در خطر مصادره، پرونده ثبتی هر یک از این آثار نیز تهیه و به عنوان لیست موقت به یونسکو ارسال می‌شود.

مدیرکل دفتر ثبت آثار همچنین به استفاده از ظرفیت ثبت مشترک میراث ناملموس اشاره کرد و گفت: حضور ما در پرونده‌های مشترک با کشورهای دیگر برای ثبت میراث ناملموس بستگی به اهمیت اثر دارد، در بسیاری از پرونده‌های میراث ناملموسی که توسط کشورهای همسایه برای ثبت جهانی پیشنهاد می شود ما می توانیم  نقش اصلی و اساسی داشته باشیم.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …