ایرانگرد نیوز

یافته‌های جدید باستان‌شناسی در گورستان چهار هزار ساله چلو

یافته‌های جدید باستان‌شناسی در گورستان چهار هزار ساله چلو

طی یک‌ماه گذشته گورستان باستانی چلو، توسط هیات ایران و ایتالیا کاوش شد. یافته‌های باستان‌شناسی در این محوطه بین ۵۷۰۰ تا ۳۷۰۰ سال قبل تخمین زده‌ شده‌اند. آنچه اهمیت کاوش در این محوطه را بیشتر می‌کند، کشف جزئیات فرهنگی بین‌المللی به نام BMAC‌ است که پیش از این بیشتر در میان همسایگان شرقی و شمال شرقی ایران دیده شده بود. آنچه می‌بینید گزارشی تصویری از یافته‌های باستان‌شناسی این محوطه است.

 

خروج از نسخه موبایل