جشنواره اقوام با گروه‌های پایتخت‌نشین!
جشنواره اقوام با گروه‌های پایتخت‌نشین!

دومین دوره جشنواره اقوام در پایتخت برگزار شد اما این‌بار به جای اقوام دیگر استان‌ها، هفت گروه پایتخت‌نشین این جشنواره را برگزار کردند. جشنواره‌ای که به گفته مدیر بنیاد رودکی، فاقد استانداردهای لازم بوده‌است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …