میراث فرهنگی در جنگ تحمیلی دوم، تیر خلاص را به ارگ انار زدمیراث در هفته ای که گذشت


میراث فرهنگی در جنگ تحمیلی دوم، تیر خلاص را به ارگ انار زد

این هفته باستان شناسان در گردهمایی، تفسیر تاسف برانگیزی در مورد وضعیت میراث فرهنگی ایران داشتند. آن‌ها عنوان کردند که میراث فرهنگی جنگ تحمیلی دوم را پشت سر گذاشته است. شاید به آتش کشیده شدن هگمتانه و تیر خلاص به ارگ انار از آخرین دستاوردهای این جنگ باشد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …