میراث فرهنگی در جنگ تحمیلی دوم، تیر خلاص را به ارگ انار زدمیراث در هفته ای که گذشت


میراث فرهنگی در جنگ تحمیلی دوم، تیر خلاص را به ارگ انار زد

این هفته باستان شناسان در گردهمایی، تفسیر تاسف برانگیزی در مورد وضعیت میراث فرهنگی ایران داشتند. آن‌ها عنوان کردند که میراث فرهنگی جنگ تحمیلی دوم را پشت سر گذاشته است. شاید به آتش کشیده شدن هگمتانه و تیر خلاص به ارگ انار از آخرین دستاوردهای این جنگ باشد.

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …