ایرانگرد نیوز

بیژن محتشم نماینده صنف چهره پردازان در خانه “اصناف سینمای ایران” نیست


به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی انجمن چهره پردازان سینمای ایران طی نامه ای اعلام کرد که هیچ نماینده ای از سوی این صنف برای انتخابات هیات مدیره خانه “اصناف سینمای ایران” معرفی نکردند و بیژن محتشم نماینده این صنف نیست.


در متن نامه یک خطی که از سوی شورای مرکزی انجمن چهره پردازان سینمای ایران ارسال شده چنین آمده است: شورای مرکزی انجمن چهر ه پردازان سینما ایران با احترام فراوان به شرکت کنندگان در مجمع عمومی مورخ چهارشنبه 19 تیر ماه، یادآورد می شود این شورا هیچ نماینده ای از طرف صنف خود جهت معرفی و حضور در مجمع فوق الذکر نداشته است .


عصر دیروز 10 صنف ثبت قانونی شده‌ سینما با حضور در محل اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما، انتخابات خود را برگزار کردند و در میان اسامی هیات مدیره خانه “اصناف سینمای ایران” نام بیژن محتشم چهره پرداز دیده می شد.انتخاب این چهره پرداز در حالی صورت گرفت که شورای مرکزی انجمن چهره پردازان سینمای ایران اعلام کرد هیچ نماینده ای از سوی این صنف معرفی نشده است.


 

خروج از نسخه موبایل