کیخا ابقا شد

با حکم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، احمد علی کیخا در سمت معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ابقا شد که متن آن به شرح زیر است:

حفاظت از محیط زیست اعم از چشم اندازهای طبیعی، زیست بوم‌ها، گونه‌های زیستی و ذخائر ژنتیکی با اعمال مدیریت صحیح و بهره‌‌مندی ازآخرین دستاوردهای علمی در مناطق تحت مدیریت، تعیین، اجرا و

نظارت بر ضوابط بهره برداری پایدار، تکمیل اطلاعات تخصصی با استفاده از روش‌های نوین علمی در کنار ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی از جمله اموریست که انتظار دارد از طریق برنامه‌ریزی اصولی

و مناسب با همکاری و تعامل سایر دستگاه‌های مرتبط به منظور تسریع درفعالیت های توسعه‌پایدار مطابق اسناد بالادستی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ بالقوه جوامع محلی و مشارکت سازمان های مردم نهاد نسبت به

تحقق آن اهتمام کنند.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …