ارائه گزارش اقدامات 100 روزه سازمان به ریاست جمهوری و مجلس

ارائه گزارش اقدامات 100 روزه سازمان به ریاست جمهوری  و مجلس

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور  با اشاره به دستور رئیس جمهور در خصوص تدوین برنامه صد روزه دولت در بخش های مختلف از تدوین و ارسال برنامه 100 روزه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ریاست جمهوری و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش مرکزروابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، «دکترسمیع الله حسینی مکارم» در تشریح تدوین این برنامه گفت: تدوین برنامه 100 روزه سازمان میراث فرهنگی کشور در بدو ورود دکتر نجفی به این سازمان و با همکاری معاونین بخش های مختلف آغاز و در حال حاضر این برنامه تدوین و گزارش اقدامات انجام شده به ریاست جمهوری و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

وی افزود:  در این برنامه ابتدا وضعیت موجود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بخش های مختلف تبیین و سپس با توجه به ماموریت های مهم این سازمان برنامه 100 روزه با توجه به اسناد بالا دستی و نیز چشم انداز آینده سازمان میراث فرهنگی تدوین شده است.

به گفته وی در این برنامه تاکید شده است از آنجائی که ماهیت میراث فرهنگی یک ماهیت فرهنگی است بنابر این فرهنگ ،محور تمامی فعالیت های این سازمان قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور سپس به تبیین وضع موجود سازمان اشاره کرد و افزود: این گونه به نظر می رسد که با توجه به وضع موجود سازمان در بخش های مختلف باید درزمینه های گوناگون بیش از پیش کار شود و وضع موجود وضعیت خوبی نیست و این به معنای نفی زحمات مدیران گذشته نیست.

وی ادامه داد: با توجه به انتظاراتی که مردم از دولت جدید و سازمان میراث فرهنگی دارند و نیز با توجه به انتظاری که مجموعه دولت و رئیس جمهور  از این سازمان دارد طبیعی است که حساسیت انجام وظیفه در سازمان میراث فرهنگی افزایش یافته و باید با تلاش بیشتری کار کرد چرا که در حال حاضر انتظاراتی که از این سازمان می رود متناسب با امکانات موجود نیست.

وی گفت: بنابر این در تهیه گزارش 100 روزه اولین کاری که باید انجام می دادیم تبیین وضع موجود بود که این کار انجام شد و سپس کنش ها و واکنش ها را نیز تبیین و در نهایت تکالیف سازمان را در اسناد بالادستی استخراج و برنامه 100 روزه را تدوین کردیم.

دکتر حسینی مکارم ادامه داد: با روی کار آمدن دولت جدید و سکانداری دکتر محمد علی نجفی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تبیین وضع سازمان در دولت قبل پرداخته شد که تغییرات مدیریتی  مکرر خصوصا در 4 سال اخیر، سیاست زدگی، ارائه آمارهای غیر واقعی، رفتار چالش برانگیز با رسانه ها،عدم تمرکز بر روی مسائل اصلی سازمان و … از مهمترین مشکلات سازمان میراث فرهنگی در زمان تهیه برنامه 100 روزه بود که با توجه به این مسائل نسبت به تهیه این برنامه اقدام شد.

حسینی مکارم سپس به تشریح وضعیت سازمان در حال حاضر در حوزه های گوناگون پرداخت و با اشاره به وضعیت این سازمان در حوزه نیروی انسانی گفت: در حال حاضر 2 هزار و 53 نفربه عنوان نیروهای شاغل در ستاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشغول به انجام فعالیت هستند که در این میان 459 نفر رسمی و پیمانی و مابقی قرارداد کار معین و کار مشخص هستند.

وی افزود: 420 نفر دارای مدرک تخصصی و یک هزار و 633 نفر نیز دارای مدرک تحصیلی عمومی هستند.

به گفته وی 50 درصد کارکنان سازمان دیپلم و زیر دیپلم هستند که با توجه به ماموریت ها، این سازمان نیاز به نیروهای تحصیل کرده و متخصص دارد.

به گفته حسینی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ستاد دارای 953 پست سازمانی است اما تنها در 500 پست سازمانی افراد مشخص شده اند.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور یادآور شد: تعداد یک هزار و 734 نفر از کارکنان استانی نیز رسمی و 4 هزار و 969 نفر دیگر قراردادی هستند و 3هزار و 615 پست در استان ها داریم که به افراد سپرده شده است.

وی با قدردانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خاطر برگزاری جلسات متعدد با مدیران سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: خوشبختانه در این خصوص و با هدف رفع مشکلات موجود جلسات متعددی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد که این سازمان نیز با روی خوش و سعه صدر به بررسی مشکلات سازمان پرداخته و امیدواریم نتیجه این جلسات نتایج مثبتی همراه باشد.

وی در ادامه به وضعیت اعتبارات سازمان نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر بدهی هایی به افراد و شرکت های مختلف وجود دارد که این بدهی ها یا از محل انجام پروژه های گوناگون توسط افراد وشرکت ها و یا از محل انجام همایش ها و ارائه خدمات توسط شرکت های مختلف به وجود آمده که دراین خصوص نیز برنامه ریزی هایی انجام داده ایم و در صدد هستیم که بدهی هایی که اسناد آن کامل است را پرداخت کنیم.و در این بین اولویت با طلبکاران سال92 است که اسناد آنها عاری از نقص است.

وی همچنین گفت: بودجه ای که به عنوان بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایه ای) برای سازمان میراث فرهنگی در نظر گرفته شده نسبت به اقداماتی که باید سازمان انجام دهد اندک به نظر می رسد و امیدواریم مساعدت هایی در این خصوص از سوی دولت محترم صورت گیرد.

وی درادامه به وضعیت فضای اختصاص یافته به کارکنان سازمان میراث فرهنگی اشاره و تصریح کرد: بر اساس آنچه دولت مصوب کرده است نیاز به 15 هزار متر مربع فضا داریم که درحال حاضر 9 هزار و 39 متر مربع فضا در اختیار سازمان میراث فرهنگی است.البته این میزان فضا بی شک حداقل فضای مورد نیاز است.

وی گفت: در حوزه زیر ساخت شبکه و مرکز داده های سازمان نیز هم از نظر نیرو و هم از نظر اعتبارات دارای مشکلاتی هستیم کما اینکه از 40 نفر نیروی شاغل دراین حوزه 3نفر رسمی و مابقی قراردادی هستند.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان اینکه تمامی این موارد در گزارش 100 روزه تبیین و برای هرکدام ازآن ها راهکارهایی نیز ارائه شده است گفت: در خصوص مشکلات مرتبط با نیروی انسانی در صدد هستیم که از طریق برگزاری دوره های آموزشی و … وضعیت نیروها را ارتقاء ببخشیم. وقصد داریم با تعامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق آزمون تا جایی که امکان داردنیروهای قرار دادی سازمان را استخدام و رسمی کنیم .ضمن اینکه در خصوص حقوق و دستمزد نیز به دنبال این هستیم که از بسترهای قانونی برای ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان استفاده کنیم.

حسینی مکارم در ادامه صحبت های خود به موضوع رفاه کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و افزود: در این خصوص مشکلات متعددی وجود دارد که در برنامه 100 روزه ارائه شده به دولت راهکارهایی برای این موضع نیز اشاره شده است.

وی گفت: یکی برنامه هایی که در خصوص رفاه کارکنان سازمان میراث فرهنگی به دنبال آن هستیم استفاده از اماکن اقامتی در طول سفر با تخفیف ویژه است به گونه ای که کارکنان سازمان میراث فرهنگی در طول سفر تنها 25 درصد هزینه سفر در محیط های اقامتی و … را پرداخت و مابقی از محل تخفیف و نیز پرداخت های سازمان برای مسافرت کارکنان پرداخت شود.

وی گفت: هم چنین در چهار نقطه تهران برای استفاده کارکنان از استخر و رستوران برنامه ریزی های بسیار خوبی انجام شده که اجرایی شدن این برنامه ها می تواند در بالابردن روحیه و ایجاد نشاط در کارکنان موثر باشد.

دکتر حسینی مکارم در پایان خاطر نشان کرد: کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری جزو خدوم ترین و زحمت کش ترین نیروها هستند که تلاش برای بهبود شرایط فعالیت این افراد در این سازمان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هم چنین از رئیس، معاونین، مشاورین و مدیران این سازمان برای مساعدت در تهیه برنامه 100 روزه تشکروخاطر نشان کرد: در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز اعضاء کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مساعدت های بسیار ارزشمندی را با سازمان میراث فرهنگی کشور داشته و از برنامه های این سازمان حمایت کردند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …