تدوين سامانه بانک اطلاعاتي مجرمين مواريث فرهنگي در يگان حفاظت

تدوين سامانه بانک اطلاعاتي مجرمين مواريث فرهنگي در يگان حفاظت

معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، از ضرورت تدوين سامانه بانک اطلاعاتي کشور درخصوص مجرمين مواريث فرهنگي در يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي خبر داد.

 

به گزارش مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، دکتر محمد شريف ملک زاده در همايش تجليل ازحافظان ميراث فرهنگي در سالن اجلاس سران افزود:با توجه به اينکه مجرمين اين حوزه نقشه هاي از پيش طراحي شده دارند و به صورت شبکه اي فعاليت مي کنند ضروري است تا با تدوين اين بانک اطلاعاتي، تشکيلات و اهداف آنها مشخص شود.
او گفت:نگهباني و حفاظت از مواريث تاريخي،فرهنگي و تمدني کشور که توسط نيروهاي يگان حفاظت انجام ميشود امري مقدس است.
او ضمن تقدير و تشکر از فرماندهان پيشين يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي(سردار روحي، سرهنگ ساکي و سرهنگ سليماني) گفت: اگر ما امروز از حافظان ميراث فرهنگي تجليل و قدرداني مي کنيم به واسطه فعاليتهاي چشمگيري است که در گذشته توسط اين عزيزان در سازمان شکل گرفته است.
معاون رييس جمهور با بيان اينکه ساختار يک مجموعه در تمام حوزه ها تاثير گذار است افزود: براي سال 1392 ساختار سازمان ميراث فرهنگي را پيگيري کرديم و اين موضوع قانونمند شد، در همين راستا ارتقاء پستهاي سازماني و کارشناسي نيروهاي يگان حفاظت با تاييد رييس جمهور ظرف هفته آينده در سازمان انجام خواهد شد.
دکتر ملک زاده افزود: در اين خصوص 678 پست سازماني مصوب در يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي ايجاد کرديم، او با بيان اينکه امنيت شغلي به معناي واقعي در يگان حفاظت اجرا ميشود افزود: به دنبال تغيير وضعيت نيروهاي کادري و وظيفه اي نيروهاي يگان حفاظت در سازمان ميراث فرهنگي هستم، بر اين اساس نيروهاي وظيفه اي بايد به کادري و رسمي در يگان تبديل شوند.
او تاکيد کرد : قوانين خدمات کشوري بايد براي قراردادهاي نيروهاي يگان حفاظت سازمان انجام شود در غير اينصورت راس 72 ساعت بايد تمام قراردادهاي نيروهاي يگان به قرارادهاي جاري تبديل شود.
معاون رييس جمهور با اشاره به وجود آثار بي شمار فرهنگي و تاريخي در کشور که به ثبت ملي و جهاني رسيده اند تاکيد کرد: نگهباني و حفاظت از ميراث فرهنگي بايد با مشارکت عمومي همراه باشد و دستگاههاي نظارتي، قوه مقننه و دولت بايد در اين خصوص به سازمان کمک و همراهي برسانند.
معاون رييس جمهور برگزاري همايشها، پاسداشتها و مراسم تجليل از خادمان، حافظان و دست اندرکاران ميراث فرهنگي، صنايع­دستي و گردشگري را از وظايف اين سازمان برشمرد و گفت: هفته ميراث فرهنگي است و ما بايد در جايگاه تخصصي خود از خادمان اين عرصه تجليل کنيم.
او در ادامه صحبتهاي خود از رسانه ها بخصوص رسانه ملي خواست تا نسبت به معرفي تاريخ و تمدن کشور از همه جا پيشي بگيرند، او اطلاع رساني دقيق و معرفي داشته هاي فرهنگي و تمدني ايران را وظيفه مهم رسانه ها دانست.
او با بيان اينکه باليدن به فرهنگ و تمدن، حرکت عمومي مي خواهد افزود: مشکل ما در يگان حفاظت کمبود نيرو و ساختار نيست بلکه مشکل عدم مشارکت عمومي و عدم اطلاع رساني است که بايد به معناي واقعي در رسانه ملي انجام شود.
رييس سازمان ميراث فرهنگي همچنين گفت: امروز به دکتر محمود احمدي نژاد پيشنهاد ثبت روزي با عنوان حافظان ميراث فرهنگي کشور را در تقويم ارائه خواهم داد.
ملک زاده همچنين گفت: سامانه 09669 با همکاري کانون اتومبيل راني و جهانگردي در اختيار نيروهاي يگان حفاظت سراسر کشور قرار دارد تا درصورت نياز، موارد ضروري را به اين سامانه گزارش دهند.
او همچنين بر ضرورت ايجاد بانک مرکز اطلاعاتي درخصوص استرداد اموال تاريخي در يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي تاکيد کرد و گفت اين آثار بايد شناسايي شوند.

Check Also

مدت زمان صدور مجوزها در حوزه گردشگری کاهش می‌یابد

به‌گزارش ایرانگرد نیوز و به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی «در راستای اصلاح …