نوزاد سلطنتی، هزاران گردشگر را دعوت وهزاران لندنی را فراری دادتب سفر گردشگران خارجی و فرارلندنی‎ها ازنوزاد سلطنتی بریتانیا


نوزاد سلطنتی، هزاران گردشگر را دعوت وهزاران لندنی را فراری داد

همزمان با نزدیک شدن زمان تولد کودک خاندان سلطنتی بریتانیا، که با برگزاری مراسم ویژه‌ای برای جذب توریست همراه است، گردشگران اروپایی را به لندن سرازیر کرده، اما لندنی‎ها ازهم اکنون برای فرار از این کودک آماده می‎شوند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …