قصد سازمان محيط زيست براي تکثير مرجان هاي خليج فارس


به گزارش روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست، عبدالرضا کرباسي معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به موفقيت طرح انتقال آبسنگ‌هاي مرجاني چابهار به دليل احداث بندر شهيد بهشتي گفت: در ابتدا سازمان حفاظت محيط زيست با تصميم هيئت دولت به دليل از بين رفتن آبسنگ‌ها مخالف بود ولي پس از بررسي‌هاي اقتصادي و با توجه به اهميت اشتغال‌زايي و توسعه بنادر، همچنين جايگاه ويژه و خاص اين بندر در منطقه، اين سازمان براي حفاظت از مرجان‌ها تصميم به جابه‌جايي آن‌ها گرفت.

کرباسي افزود: مرجان‌ها 1.5 متر دورتر از محل بندرسازي مجدداً مورد پايش قرار گرفتند و امروز با گذشت يک سال و نيم از اين انتقال 90 درصد مرجان‌ها در سلامت و در حال تکثير هستند.

معاون دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه حفاظت از مرجان‌ها يکي از اولويت‌هاي مهم برنامه‌ريزي‌هاي معاونت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست است، تصريح کرد: در بودجه سال آينده مشخصاً براي توسعه و تکثير مرجان‌ها در خليج فارس به عنوان يکي از جاذبه‌هاي توريستي و همچنين منبع مهم پايش آب‌هاي آلوده برنامه‌ريزي شده است.

وي با اشاره به اينکه مهم‌ترين خطر تهديد کننده مرجان‌ها گرمايش زمين است، اضافه کرد: بالا رفتن‌دماي آب درنتيجه گرمايش زمين محيط ناسازگار براي زندگي و رشد مرجان‌ها را به وجود مي‌آورد و راه حلي هم ندارد.

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد؛ مقابله با تمهيدات جهاني سخت است، هرچند براي تهديدات انساني محلي ومنطقه‌اي راه حل وجود دارد.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …