ایرانگرد نیوز

افسردگی باستان‌شناسان و صندوق خالی!

افسردگی باستان‌شناسان و صندوق خالی!

پژوهشکده باستان‌شناسی ایران مملو از کارشناس و پژوهشگرانی است که منتظر دریافت بودجه برای ادامه فعالیت‌های‌شان هستند. رییس پژوهشکده باستان‌شناسی ایران معتقد است، صندوق خالی دیگر جواب بررسی و کاوش‌های باستان‌شناسی ایران را نمی‌دهد. درواقع آنچه امروز از باستان‌شناسی و اعتبارات پژوهشی سازمان میراث‌فرهنگی باقی مانده صندوق خالی با بودجه صفر ریال و پژوهشگرانی است که تعداد بسیاری از آن‌ها مبتلا به افسردگی شدید هستند.

خروج از نسخه موبایل