هیات باستان‌شناسی ایران و آلمان به خوزستان می‌روند

هیات باستان‌شناسی ایران و آلمان به خوزستان می‌روند

پیشینه کاوش‌های باستان‌شناسی خوزستان، به اندازه تاریخ باستان‌شناسی در ایران از آغاز تا کنون است. شاید به همین خاطر است که برخی آن را بهشت باستان‌شناسان می‌نامند. حالا قرعه به نام هیات باستان‌شناسی ایران و آلمان افتاده تا در این بهشت پا بگذارند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …