ایرانگرد نیوز

پنگ‌خانه اصفهان زیر تیغ شهرداری رفت!
پنگ‌خانه اصفهان زیر تیغ شهرداری رفت!

شهرداری نجف‌آباد اصفهان درحالی درصدد تخریب بنای پنگ‌خانه این شهرستان برآمده که زنجیره انسانی اهالی و ثبت فوری این بنا‌ در فهرست آثار ملی هم نتوانست مانع از تخریب‌ بلدوزرهای شهرداری شود.

خروج از نسخه موبایل