ایرانگرد نیوز

جشنواره “پیامبر اعظم” از نیمه مردادماه آغاز به کار می‌کند


به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش هنرهای تجسمی علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره آثار خود را در شاخه‌های تصویرگری، نقاشی، پوستر، عکاسی و خوشنویسی ارسال کرده‌اند. تاکنون بیش از 1500 اثر در شاخه‌های تصویرگری، پوستر و عکاسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. با این حال هنوز داوری آثار در حوزه خوشنویسی و نقاشی به مراحل نهایی نرسیده است.


کاظم چلیپا، احمد خلیلی‌فرد و علی ترقی‌جاه داوران رشته نقاشی و عین‌الدین صادق‌زاده، جواد صادقی و محمدعلی قربانی داوران بخش خوشنویسی هستند. همچنین علی هاشمی‌شهرکی، محمدرضا دوست‌محمدی و مهدی رحیمی نیز به شکل مشترک داوری آثار در رشته‌های تصویرسازی و پوستر را برعهده داشته اند.


حسن غفاری، کمال‌الدین شاهرخ و بابک کاظمی داوران بخش عکس جشنواره “پیامبر” هستند. دبیری بخش هنرهای تجسمی این جشنواره را مسعود زنده‌روح‌کرمانی برعهده دارد. محمدعلی شهنی‌دشت‌گلی دبیر بخش هنرهای نمایشی و علیرضا پاشایی دبیر بخش موسیقی جشنواره پیامبر هستند.


نمایشگاه آثار تجسمی این جشنواره از نیمه اول مردادماه بر روی سایت اینترنتی به نشانی payambar-festival.ir قرار می‌گیرد.


هدف از برگزاری این جشنواره در قالب اینترنتی، استفاده عموم مخاطبان سراسر کشور برای بازدید از این آثار بوده است.

خروج از نسخه موبایل