خفاش‌هاي پايتخت کم شدند!

کاوه فيض الهي  گفت: به دليل تغيير نوع معماري و تخريب ساختمان‌هاي قديمي و باغات در شهر تهران، اين خفاش‌ها خوابگاه خود را از دست داده و نمي‌توانند براي خود کلوني بسازند که همين امر در کنار نبودن مکان طبيعي مناسب در اطراف شهر تهران براي ايجاد خوابگاه، جمعيت اين جانوران کاهش يافته است.

وي در خصوص دليل افزايش مشاهده خفاش‌ها در شهر تهران به ويژه در مرکزي و شمال شهر اظهار کرد: افزايش مشاهدات به اين دليل است که بر اثر افزايش گرما جمعيت حشرات افزايش يافته است و از آنجا که اين حشرات غذاي خفاش‌ها هستند باعث شده اين جانوران براي تغذيه بيشتر و افزايش ذخيره چربي پيش از رفتن به خواب زمستاني بيشتر در ديد مردم قرار گيرند.

اين جانورشناس افزود: علاوه بر آن، به دليل آن که فصل زاد و ولد خفاش‌ها در ماه ارديبهشت است، اکنون اين خفاش‌ها يک ماهه شده و علاوه بر مادرها، بچه‌ها نيز در سطح شهر مشاهده مي‌شوند که همه اين عوامل موجب شده است که جمعيت آنها بيش از آنچه که هست به نظر آيد.

فيض‌الهي درباره خطراتي که ممکن است اين گونه جانوري براي مردم داشته باشد خاطرنشان کرد: تا کنون هيچ گزارشي از اينکه خفاش‌ها براي مردم مشکل ايجاد کرده باشند در کشور داده نشده است.

وي تاکيد کرد: از 1200 گونه خفاش‌ تنها سه گونه خونخوار هستند که هر سه گونه در امريکاي مرکزي و جنوبي زندگي مي‌کنند که نشان مي‌دهد خفاش‌هايي که در کشور ما زيست مي‌کنند هيچ خطري براي انسان ندارند.

اين جانورشناس اضافه کرد: مساله ديگري که ممکن است در مورد خفاش‌ها وجود داشته باشد بيماري هاري و کرنا است که اخيرا در دنيا مشاهده شده است. اما بايد گفت که بيماري هاري خفاش‌ها تا کنون تنها در کشور امريکا مشاهده شده و در ديگر کشورها گزارشي در اين زمينه ارائه نشده است. در خصوص انتقال بيماري کرونا نيز وزارت بهداشت که پيش از عيد امسال بر روي اين موضوع کار کرده و تا کنون مطلبي براي صحت اين امر اعلام نکرده است.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …