بررسی شکایت از فعالیت‌های مالی صداوسیمادر کمیسیون اصل نود صورت می پذیرد؛


بررسی شکایت از فعالیت‌های مالی صداوسیما

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با بیان اینکه پرونده شکایت از عدم اعلام فعالیت‌های مالی صداوسیما به سازمان حسابرسی در این کمیسیون مفتوح است، گفت: اگر مسئولان صداوسیما فعالیت مالی خود را اعلام کنند، پرونده مختومه می‌شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …