ایرانگرد نیوز

ربنای استاد شجریان دو سال در انتظار ثبت ملی
ربنای استاد شجریان دو سال در انتظار ثبت ملی

چهار سالی می‌شود که ربنای محمدرضا شجریان از رسانه ملی پخش نشده، با این حال سازمان میراث فرهنگی در تلاش برای ثبت این اثر به عنوان میراث ملی است. معاون میراث فرهنگی می‌گوید که کمیته تخصصی ثبت آثار ملی، منتظر اجازه محمدرضا شجریان است تا ربنای وی را به عنوان میراث ملی معنوی به ثبت برساند.

خروج از نسخه موبایل