صرف درآمدهای حاصل از محیط زیست برای محیط زیست

صندوق ملی محیط زیست پس از 8 سال وقفه تشکیل شد

صرف درآمدهای حاصل از محیط زیست برای محیط زیست

پس از هشت سال وقفه، برای نخستین بار صندوق ملی محیط زیست تشکیل شده است، صندوقی که با وجود آن می توان درآمدهای حاصل از محیط زیست را به جای واریز شدن به خزانه دولت، برای حفظ و احیای محیط زیست به کار گرفت.

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …