دارالفنون هوایی به بخش خصوصی واگذار می‌شودمدیرعامل شرکت فرودگاهها :


دارالفنون هوایی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

بالاخره رویا یا همان کابوس وضعیت و عاقبت مرکزآموزش فنون و خدمات هوایی معلوم شد پیش از این انتقادهای بسیاری بر نحوه عملکرد مسئولان شرکت فردگاه‌های کشور نسبت به مرکزآموزش فنون و خدمات هوایی وجود داشت به طوری که کارشناسان این مرکز از تصمیمات شرکت فرودگاهها در خصوص عاقبت این مرکز اطلاعی نداشته و تحمل وضیت فعلی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده بود.اما بالاخره مدیرعامل شرکت فرودگاهها به این سوال پاسخ داد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …