تعامل با بهارستان؛ دستور کار سازمان میراث فرهنگی

بررسی تعامل محمد علی نجفی با نمایندگان مجلس؛

تعامل با بهارستان؛ دستور کار سازمان میراث فرهنگی

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دوران ریاست 100 روزه اش چهار بار با نمایندگان مجلس دیدار کرد و به تبادل نظر با آنها پرداخت. بر همین اساس می توان گفت محمد علی نجفی در مقایسه روسای پیشین سازمان میراث فرهنگی تعامل بیشتری با مجلس داشته است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …