تعلیق مجوز 15 دفتر خدمات مسافرتیدر بازرسی‌های تابستانی توسط سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت؛


تعلیق مجوز 15 دفتر خدمات مسافرتی

مسوول دبیرخانه کمیته فنی سازمان هواپیمای کشوری از تعلیق 15مجوز دفتر خدمات مسافرت هوایی در بازرسی های تابستانی از استان های خراسان رضوی، فارس و اصفهان خبرداد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …