مسجد جامع اردستان
مسجد جامع اردستانمسجد جامع اردستان در شهر اردستان واقع در شمال استان اصفهان است.معماری این مسجد به سبک مسجد جامع اصفهان (شیوه رازی) بنا شده واکنون مسجدی چهارایوانی است.مسجد جامع اردستان از ۴ ایوان یا صفه تشکیل شده است.معمار این بنا استاد محمود اصفهانی است.


Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …