ایرانگرد نیوز

چرا استانداردهای گردشگری بلاتکلیف مانده‌اند؟

چرا استانداردهای گردشگری بلاتکلیف مانده‌اند؟

با وجود آنکه استاندارد را با نام سازمان استاندارد می‌شناسند اما استانداردهای حوزه گردشگری با وجود فعالیت کمیته متناظر استانداردسازی گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد به دلیل نبود تعامل دوسویه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خروج از نسخه موبایل